LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Přehled činnosti v jednotlivých letech 
10 let LC Plzeň Bohemia
Klub založen 8.9.1995, Charter Night 20.8.1996

Rok Prezidentka GP Koncert Ostatní
1996-7 Zdena Bělská Stříbrná 32000        
1997-8 Zdena Bělská Stříbrná 20000     koncert Musica ad Gaudium  
1998-9 M. Odehnalová Majerová 37000     sbírka knih, hraček, her 160000
1999-0 J.Kovářová Majerová 142000     Japonky - výměna mládeže,                                        sbírka sport. věcí,              Mikulášský večer 11000
2000-1 J.Flanderová Terš 100000     odpoledne s P. Novotným-DD 21.10,                                    zájezd Spessart,                            koncert v Muzeu 30.10.,                            Módní přehlíd. Beseda 23.11.        9000                                            50000
2001-2 J.Flanderová Černoch 42000     dražba obrazu ak.mal. K.Březiny,                        Vídeň 8000
2002-3 A.Stanková Hlobil 40000 Terš, Lejčkovi 61700    10000 Č. Krumlov  ,M.Lázně                                   povodně příspěvek ÚMO 10000
2003-4 A.Stanková Hlobil 50000 Kydlíček, Terš 12000   10200 3 gracie v Rossu                             vyznamenání  z USA  za rozšíření čl.základny  
2004-5 Vl.Formánková Hlobil 35000  Greiff,  Terš 12500  7500 Šumava,                                        70 Součková, 50 Berbrová,              Berlin,                                        Tsunami,                           koncerty pro mládež 18500      2000
2005-6 Vl.Formánková Hlobil 151000 Baroko, Opera,                     Pocta Mozartovi 20200                          8000 maraton Ukrajina,                           posezení Černá+ Růžičkovi,         zvěř.hody,                                zájezd Salzburg,                    Mikešová 50,                               koncerty pro mládež  
  Každoroční akce    LC          Mikulášské večery v CD   Mikul. nadílky v DD  á ÚSP                               Plesy Plzeň City                 Musica ad Gaud.od 1997                                Zabijačky Chodová Planá                                         Kuželky s LC Plzeň City               Tenis.turnaje v KV - M.Kříž    Přednášky na schůzkách  
               
               Výměny mládeže - platby á 10000 80000
            Zprostředkování fin.pomoci  dět.zařízením 364800
            Předáno dět. zařízením 54900
            Lions Quest 2005 4000
  Celkem   649000   142100   772200