LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Hlavní distriktní projekty zde...

 

 

 

Klubové jumelage s různými kluby celého světa

Účast na Europaforech, na světových a distriktních konventech,  při Mezinárodních dnech lionů   OSN a  na mezinárodních školeních  pořádaných LCI

 

Mimo výše uvedené hlavní distriktní projekty, je u nás realizováno mnoho dalších větších či menších projektů klubových. Všechny mají za cíl pomáhat potřebným, podporovat handicapované a rozvíjet ducha přátelství a porozumění mezi lidmi. Známé jsou prodeje vánočních svařených vín a punče, tradiční společenské večery a slavnosti, dobročinné rauty, reprezentační plesy, sportovní hry a dražby různých  předmětů, jejichž výtěžek je předáván podporovaným subjektům