LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Historie Lionského hnutí 

1917

Melvin Jones, pojišťovací agent z Chicaga, zakládá s přáteli národní organizaci

s cílem přispět rozvoji života ve  městě.

 

1920

Asociace se stává mezinárodní po  založení klubu v Kanadě a používá název LCI –

Lions Clubs International.

 

1925

Konvent v Cedar Pointu stanovil  hlavní směr činnosti lionů – pomoc zrakově postiženým.  Helen Keller oslovila liony jako RYTÍŘE SLEPÝCH.

 

1945

LCI jako nevládní organizace se stává poradním orgánem OSN

 

1948

Vznikají první kluby v Evropě ve Švédsku, o čtyři roky později i v Japonsku

 

1954

Konvent v New Yorku přijímá motto „WE SERVE - SLOUŽÍME“

 

1968

Založena nadace Lions Club International Foundation

 

1987

Ženy se  stávají  prvními členkami lionských klubů.

Do té doby bylo členství výhradně pánskou záležitostí.

 

1990

V květnu je založen první lionský klub v Praze, v prosinci v Bratislavě .

I po rozdělení Československa  zůstávají lionské kluby ve společném distriktu D 122.

 

1996

Memorandum o spolupráci UNICEF a UNESCO

zejména na úseku vzdělávání mládeže v krizových situacích

 

2002

V Praze otevřeno Lionské oftalmologické vzdělávací centrum pro stř. a vých. Evropu

 

2008

Dokončena transformace distriktu 122 jako nevládní organizace s názvem LCI – D 122, ČR a SR