LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Lions Clubs International Foundation – LCIF  -  Nadace LCI

 

Lions Clubs International Foundation je nadací působící  přímo v LCI  od r.  1968. Podporuje vést zdravější, plnohodnotný a produktivnější život. Projekty jsou financovány formou grantů.

Jejím cílem je finančně podpořit  významné aktivity a humanitární projekty lionských klubů na celém světě pokud   finanční prostředky získané klubem ve své komunitě nejsou dostačující. Nadace je veřejná, nezisková a od daní osvobozená instituce.

 

Hlavní oblasti  finančních podpor LCIF

  • Pomoc zrakově postiženým – programy Sight First
  • Pomoc při ztrátě sluchu  a řeči
  • Pomoc dětem, seniorům a handicapovaným
  • Lions Quest – výchovný program rozvoj osobnosti  žáků od  10 do14 let
  • Pomoc  klubům při humanitárních službách do území dalšího státu
  • Výstavba škol, hřišť, zakoupení detekčních jednotek
  • Výstavba domovů pro handicapované občany
  • Výstavba  nemocnic včetně vybavení,
  • Výstavba studní a  hygienických  zařízení
  • Pomoc při přírodních katastrofách,

 

V r. 2007 byla LCIF vyhlášena londýnským Financial Times nejlepším fondem  humanitární nevládní organizace na světě.

 

Ke konci roku 2008 bylo poskytnuto LCIF  celkem 640 mil. USD na výše uváděné projekty.

 

Česká republika obdržela z LCIF 

v r. 1996 na výstavbu oftalmologického edukačního centra při FN Praha 1 milion  USD .

v r. 1997 na okamžitou pomoc postiženým povodněmi 10 000 USD, 

v r. 1998 na odstranění škod po povodních 20 000 USD

v r. 2002 na odstranění škod po povodních 10 000 USD

v r. 2006  příspěvek na výstavbu nemocnice v Keni 10 000 USD

v r. 2009  podpora projektu vyšetření zraku předškolních dětí 50 000 USD