LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Činnost Lions klubů - Lions Clubs Activities

 

Lions klub je základem  lionského hnutí. Kluby  uskutečňují programy a aktivity doporučené LCI. Pomoc potřebným nespočívá jen v organizování společenských  akcí  za účelem získání  finančních prostředků,  ale také v organizační, morální a další nemateriální podpoře  ve prospěch  klubem vybraných zařízení nebo jednotlivců.

 

Členství v klubu je možné jen pro pozvané. Lionské kluby  mají většinou zasedání  2x do měsíce. Jednání je zahájeno poklepem  kladívka na  lionský zvon.

 

Provoz klubu je financován zcela samostatně  z členských příspěvků,  jejich výši stanoví klub a odsouhlasí je členská schůze. Musí pokrýt režijní náklady klubu, příspěvky  do ústředí a do distriktu dle Příspěvkového řádu.

 

Finanční prostředky  pro humanitární činnost mohou být získány  z akcí nebo  darem od členů a jiných osob nebo institucí. Výnosy z  akcí a  dary  mohou být použity pouze ve prospěch potřebných, klub o jejich  předání  a výši rozhoduje samostatně. Nikdy nesmí být  použity  na  činnost klubu. Obrácený postup je možný.

 

Účetnictví  je vedeno  odděleně  pro provoz klubu  a pro humanitární činnost.