LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Projekt  Lions Clubu Plzeň Bohemia

     LVÍ OČKO - LIONS EYE

 

 Screeningové vyšetření

               zraku předškolních dětí

pokračuje i ve školním roce 2014/2015 v Plzni a v Plzeňském kraji.

 Měření zraku je opět prováděno zdarma.

Na požádání Vám zašleme balíček informací, požadavek napište na e-mail

Garantem  je Jindra Švarcová,  mobil. 604684356, e-mail svarcovajindra@seznam.cz
jména zleva

J. Flanderová, Hana Lorencová-prezidentka, R. Hrubá, Zd. Kolářová, L. Havlovicová, Vl. Pugnerová, H. Nosková, J. Švarcová, E. Hecová, J. Walzerová, H. Chvojková

Informace o projektu jsou rovněž na distriktním webu www.lci.d122.org/lvi-levie-ocko/

Prospekt vyšetření ke stažení zde...

Oslovení ředitelek  mateřských škol zde...

Aktuální výsledky měření podzim roku 2015 zde...

Výsledky měření rok 2015 zde...

Výsledky měření jaro 2015 zde...

Vyhodnocení roku 2015

podzim 2015 zde...

rok 2015 zde...

výsledky měření 2015 zde...

Vyhodnocení roku sumář 2014 zde...

Jarní cyklus 2013-2014  zde...            

Podzimní cyklus 2013-2014       zde...

Rok 2012-2013     zde...                       

Rok 2011-2012  viz  roční výsledky 2011-12 příl. č. 5

Rok  2010-2011   viz pilotní projekt   příl. č. 6

Hodnocení roku 2012-2013 příl č. 7

http://www.lci-d122.org

Infomace a pokyny k měření zraku:

1. Oslovení ředitelek MŠ

2. Oslovení rodičů MŠ

3. Seznam dětí se souhlasem rodičů

4. Slovníček

5. Pokyny pro MŠ

6. Způsob měření

7. Vzor pozitivního nálezu

8. Souhlas zřizovatele mateřských škol ke screeningu

 

________________________________________________________________________