LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Korespondenční adresa

Lions Club Plzeň Bohemia

Číslo klubu  4295-058715

Datum založení 8.9.1995

Charter Night 20.8.1996

Schůzky:

třetí a první čtvrtek  v měsíci od 18 hodin v sídle klubu

 

Adresa:     Hotel Central

                 Náměstí republiky 33

                 301 00 Plzeň

                 Tel. +420 377320713, fax +420377226064

                 mail: hotel-central@zkdplzen.cz

                 Stát: ČR

Kontaktní osoba - sekretář klubu -  

Jana Walzerová , tel. +420 604981038

e-mail janawalzerova@seznam.cz,

kontaktní adresa Luční 319, 33021 Líně

Bankovní spojení:

Provozní účet klubu: 104 715 465 / 0300

Sponzorský účet:      110 131 634 / 0300

IČ:                            64353583

DIČ:                         CZ 64353583

 

Představenstvo klubu 2015-2016

Mgr. Věra Krbůšková     vkrbusko@centrum.cz  prezidentka
Ing, Růžena Hrubá  rhruba@gmail.com pastprezidentka
Jana Walzerová  janawalzerova@seznam.cz  sekretář
PhDr. Ivana Horáková   ivana2912@seznam.cz  1.viceprezidentka
Ing. Lenka Brodzianská lenkabrodzianska@seznam.cz  2.viceprezidentka
Libuše Havlovicová lhavlovicova@tdi.cz ceremoniář
Ing. Vlaďka Pugnerová vladkacapkova@seznam.cz pokladník
JUDr., Jana Tlustá jtlusta@osoud.plzm.justice.cz komise pro členství

Seznam členek a jejich kontakty pokračovat...

 

 

Kontakt

sekretář klubu

Jana Walzerová

janawalzerova@seznam.cz