LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

Aktuality - ze života lionského dámského klubu  

Vítáme každého účastníka, naší 21. garden party

Program je připraven pěkný,  moderovat jej bude prezidentka Ivanka Horáková. Vystoupí H-trio (houslové trio s vážnou i veselou hudbou) , sbor plzeňských  učitelek s taneční kreací na Mamma mia a uvidíte též přehlídku vítězných klobouků z mezinárodní soutěže Módna línia (předvedou studentky ISŠ živnostenské).  Před klubovou tombolou vystoupí taneční skupina  ohnivců Hellfire, raut je všem známý a výborný, na zahradě přibudou i další sportovní discipliny – lukostřelba, pétanque a malý badmington. Tanec je rovněž připraven.

 

 

Pod záštitou členek plzeňského Lions Clubu Plzeň Bohemia se uskutečnil adventní koncert

Soubor Musica ad Gaudium zahájil šňůru adventních koncertů pod záštitou členek plzeňského Lions Clubu Plzeň Bohemia

Velmi úspěšně navodil plzeňský soubor Musica ad gaudium 26. 11. 2015 v 19:00 v obřadní síni plzeňské radnice předvánoční náladu provázenou příjemným uměleckým hudebním zážitkem. Tímto vystoupením zahájil sérii svých adventních koncertů a to nejen v Plzni a v České republice. Účinkující umělci Alena Tichá – hra na cembalo a skvělá moderace celého programu, Andrea Frídová a Dominika Pilecká - zpěv a Jaromír Tichý – hra na flétny přednesli za velké pozornosti přítomného publika staročeské roráty a skladby od Adama V. Michny, G. P. Telemanna, D. Buxtenhudeho, V. Franka a další díla starých mistrů. První adventní koncert se konal pod záštitou dámského Lions Clubu Plzeň Bohemia. Soubor Musica ad Gaudium -  Hudba pro radost, přináší skutečnou radost z předvánoční atmosféry a barokní hudby i v dalších svých prosincových vokálních a instrumentálních vystoupeních. Recitací svých básní zpestřila příjemnou atmosféru předvánočního večera i plzeňská básnířka Dr. Hana Gerzanicová.

 Věra Krbůšková

 Prezidentka LC Plzeň Bohemia 2015/16


_______________________________________________________________________

Návštěva slavnostní mše svaté na pražském hradě

Věra Krbůšková

Prezidenka LC Plzeň Bohemia 2015/16

 Členky LC Plzeň Bohemia si velmi cení a snaží se podporovat činnost zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Stonožka paní Běly Gran Jensen. Pedagogové z Plzně stáli u zrodu tohoto hnutí a město Plzeň připomnělo také tuto zásluhu výstavou pořádanou koncem listopadu centru Plzně před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v rámci projektu Plzeň - Evropské město kultury 2015. Výstava, která byla ve Smetanových sadech k vidění do 10. prosince, kromě zahraničních aktivit hnutí prezentovala i účast plzeňských subjektů, například Základní umělecké školy Jagellonská či Dětského pěveckého sboru Mariella z 15. základní školy v Plzni, jejíž žáci a učitelé jsou dlouholetými spolupracovníky Stonožky. Stejně tak s hnutím spolupracuje i Základní škola a mateřská škola pro slabozraké a vady řeči v Plzni, kterou LC Plzeň Bohemia pravidelně podporuje.

Na pozvání zakladatelky humanitárního hnutí a na pozvání Arcibiskupství pražského měly členky plzeňského lionského klubu tu čest zúčastnit se slavnostní mše svaté na pražském hradě u příležitosti čtvrtstoletí trvání hnutí, slavnostního vstupu do dalších let aktivní činnosti a u příležitosti poděkování za možnost pomoci ve spolupráci s AČR a dalšími příznivci dětem, které to potřebují. Na Hrad na slavnostní mši přijeli i žáci výše zmíněné Základní a mateřské školy pro slabozraké a vady řeči v Plzni spolu mimo jiné s paní ředitelkou Ivou Šmrhovou, také členkou našeho LC. Mši celebroval sám Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP a zazpívaly dětské sbory pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy a zpěvácký spolek Hlahol pod vedením sbormistra Romana Z. Nováka. Nádherné dětské hlasy pomohly ozvučit katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha 4. 12. 2015 po jedenácté hodině dopolední a daly tak všem přítomným možnost odnést si nejen nevšední duchovní, ale i hudební zážitek, zvlášť poté, co se sólových partů ujali Marie Fajtová, sólistka Národního divadla, a Adam Plachetka, sólista Státní vídeňské opery. Dámy z LC Plzeň Bohemia odpoledne kromě krásné procházky starou Prahou navštívily i prostory Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené na Maltézském náměstí, kde také vládla slavnostní předvánoční nálada, zpívaly se české koledy a vonělo vánoční cukroví.  Studenti a absolventi této hudební školy pravidelně vystupují na každoročních benefičních koncertech pořádaných LC Plzeň Bohemia konaných vždy u příležitosti Mezinárodního dne zraku počátkem října. Jedinečnost tohoto dne završila návštěva Pražského jezulátka a kouzelná večerní atmosféra Staroměstského náměstí. Tento den nás všechny zúčastněné odvedl od leckdy uspěchaných prosincových dní, plných sice mnohdy milých povinností, do světa duchovní pohody, klidu a míru. Poděkování patří naší člence Jaroslavě Trojanové, která návštěvu mše a Prahy organizovala. Byla nám milou a historie znalou průvodkyní, znovu jsme po letech objevovaly již dříve navštívené pamětihodnosti našeho hlavního města a vnímaly je v jiných souvislostech. Hnutí Na vlastních nohou Stonožka přejeme pak nejméně dalších pětadvacet úspěšných let činnosti, která také naplňuje lionské heslo „We serve“.

______________________________________________________

Již X. koncert ke Světovému dni zraku

pořádal dámský Lions Club Plzeň Bohemia

v Plzni, dne 9. 10. 2015 v Měšťanské Besedě od 18. hod.

Na koncertu vystoupila Plzeňská filharmonie, kterou již podesáté řídil indický dirigent Debashish Chaudhuri. Zaznělo zde i hvězdné vystoupení houslového virtuóza Pavla Šporcla, andělský zpěv nevidomé zpěvačky Evy Blažkové a klavírní vystoupení Jany Chaudhuri.

Koncert zahajovala skladba Jaroslava Ježka Tmavomodrý svět. Dále zazněla díla od W. A. Mozarta, G. Pucciniho, aj. V průběhu večera byl předán peněžní příspěvek Martině Půtové, která má po úrazu diagnostikovanou úplnou slepotu. Výtěžek koncertu byl věnován ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni a projektu LVÍ OČKO – který pomáhá odhalit oční vady u dětí předškolního věku. Návštěvníci, kteří sál zcela zaplnili, svými nadšenými ovacemi vytvořili všem zúčastněným mimořádný zážitek. Náš dík patří všem návštěvníkům, sponzorům, osobnostem českého kulturního i politického dění a členům ostatních LC, kteří nás podpořili.  

Děkujeme   LC Plzeň Bohemia

Koncert finančně podpořil také Magistrát města Plzně.

Fotografie z této vydařené akce jsou v zde...

Podrobné informace o koncertu prezidentky V.Krbůškové  zde....

     
     

 

 

 

 

 

Událost zaznamenal i Plzeňský deník

  

 

zdroj Plzeňský deník 25.3.2015 odkaz zde...              

Hodnocení Lionského roku 2012-13 zde......

Hodnocení Lionského roku 2013-14 zde...